Kompetencijų vertinimas

       Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacija organizuoja ir vykdo kompetencijų vertinimą asmenų, baigusių motorinių transporto priemonių vairuotojų formaliojo profesinio mokymo programas ir siekiančių įgyti vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius arba krovinius komerciniais tikslais.

      Profesinio mokymo teikėjus kviečiame kreiptis į Asociaciją dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo organizavimo ir sudaryti Bendradarbiavimo sutartis.

Kompetencijų vertinimo klausimai asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius 

Kompetencijų vertinimo klausimai asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius

     

      Asociacija asmens įgytų kompetencijų vertinimą vykdo šiose vietose (sąrašas).

      Asmens įgytų kompetencijų vertinimo datos (2013 m. sąrašas), (2014 m. sąrašas), (2015 m. sąrašas),

      (2016 m. sąrašas), (2017 m. sąrašas),  (2018 m. sąrašas), (2019 m. sąrašas(2020 m. sąrašas), (2021 m. sąrašas