Teisinė informacija

Pirminį motorinių transporto priemonių  vairuotojų mokymą reglamentuojantys teisės aktai  
 
 
1. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

2. Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2BE-307 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“.

3. Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 2B-71, 2016 m. birželio 29 d. Nr. 2BE-162, 2017 m. vasario 24 d. Nr. 2BE-26, 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 2BE-393, 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2BE-194, 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 2BE-245).

4. Mokomųjų transporto priemonių reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“.

 
Papildomą (KET pažeidusių vairuotojų) mokymą reglamentuojantys teisės aktai
 

1. Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 2B-87 „Dėl Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418.

3. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

 

Profesionalių vairuotojų mokymą reglamentuojantys teisės aktai

1. LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aprašu nustatytos vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos suteikimo bei periodinio profesinio mokymo bendrosios sąlygos ir periodiškumas.

3. Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymas.

 
Vairuotojų egzaminavimą reglamentuojantys teisės aktai
 
1. VĮ "Regitra" Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašas.
 
2. VĮ "Regitra" Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašas.
 
3. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas.
 
 
Kelių eismo taisyklės 


Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.