Siekiantiems įgyti vairuotojo pažymėjimą

Vairuotojų pirminis mokymas                                                                                     

Mokymas, per kurį įgyjama eismo dalyviams reikalingų teorinių žinių, praktinių motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis valdymo įgūdžių ir gebėjimų.
 
Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų mokymą (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių mokymas) gali vykdyti vairavimo mokykla, t. y. įstaiga ar įmonė, kuriai Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus nustatyta tvarka yra suteikta teisė vykdyti tam tikros (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonių vairuotojų mokymą nurodytoje (-ose) mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse).
 
Praktinio vairavimo įgūdžių gali įgyti ir (ar) juos tobulinti šeimos nariai, siekiantys įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, mokydamiesi nustatyta tvarka su kitu šeimos nariu (šeimos vairavimo instruktoriumi).
 
Kam ir kada galima pradėti mokytis vairavimo mokykloje?
 
Asmuo, norintis mokytis vairavimo mokykloje, turi būti sulaukęs nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti praktinio vairavimo įgūdžių keliuose (mokinys neturi būti jaunesnis daugiau kaip vienais metais negu nustatytas amžius, nuo kurio teisės aktai leidžia vairuoti tos kategorijos transporto priemonę), ir su vairavimo mokykla sudaręs mokymo sutartį. Mokymo sutartį su vairavimo mokykla galima sudaryti tik dėl praktinio vairavimo įgūdžių mokymo, kai pagal teisės aktų reikalavimus mokiniui mokytis teorijos žinių leidžiama savarankiškai ir jis yra išlaikęs teorijos žinių egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“. Taip pat turi būti sudaryta mokymo sutartis su mokiniu, kuris jau  yra baigęs mokymo kursą, bet pageidauja papildomai tobulinti teorijos žinias ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžius tos kategorijos transporto priemonės, kurios mokymo kursą yra baigęs. Mokytis praktinio vairavimo su šeimos nariu galima tik tada, kai mokinys yra išlaikęs teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“.
 
Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys vairuotojų mokymą:
  • Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas;
  • Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos rie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“ (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 2B-231);
  • Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 2B-71, 2016 m. birželio 29 d. Nr. 2BE-162);
  • Mokomųjų transporto priemonių reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“.

 

Šeimos nario vairavimo mokymo atmintinė