Apie mus

Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacija (toliau - Asociacija), įkurta 2001 m. spalio mėn., koordinuoja asociacijos narių veiklą, atstovauja ir gina asociacijos narių interesus bei tenkina kitus viešuosius interesus.

Asociacijos tikslai

Sudaryti organizacijos nariams kuo palankesnes sąlygas bendradarbiauti bei savarankiškai vystyti ir plėtoti mokymą, kvalifikacijos tobulinimą.

Inicijuoti ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos institucijoms vairuotojų gerinimo, egzaminavimo, mokymo planų ir programų tobulinimo klausimais.

 

Pagrindinis asociacijos tikslas - saugus eismas.