adr mokymas

ADR-d2e9875e20e0c3c32448aca014e2401b.png

     Asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, galima mokyti tik mokymo įstaigose, turinčiose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotą leidimą mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu.
      Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos narių, kurios moko kelių transporto priemonių vairuotojus, vežančius pavojingus krovinius pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) reikalavimus, bei pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistus, sąrašas.