Kiti teisės aktai

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 2B-463 "Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 „Dėl vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 2B-299 "Dėl praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"


Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2011 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 2B-298 „Dėl vairavimo mokyklų vertinimo, atsižvelgus į mokinių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, teorijos arba praktinio vairavimo egzaminų išlaikymo rezultatus, tvarkos aprašo patvirtinimo“


Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 2B-465 "Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 2B-274 „Dėl mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 2B-274 „Dėl mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“


Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 2B-264 „Dėl vairavimo mokymo aikštelių ploto ir jų pralaidumo bei mokymo elementų įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo"


Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 3-495 "Dėl šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijos transporto priemones, praktinio vairavimo mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 1V-578 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 2B-581 „Dėl vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizės atlikimo ir teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą suteikimo aprašo patvirtinimo“

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 2B-460 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 2B-581 „Dėl vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizės atlikimo ir teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą suteikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“