Naujienos

Kelių eismo taisyklių pakeitimai

2016 m. lapkričio 03 d.

crossing-49d9f4b0096a0324c35e59f3470b15c6.jpg Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. lapkričio 2 d. pritarė Kelių eismo taisyklių pakeitimams, kurie įsigaliojo 2016 m. lapkričio 4 d.

Su aukščiau minėto teisės akto pakeitimais galite susipažinti https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c600a211a19811e68987e8320e9a5185